Ali poznaš Slovenijo?             Do you know Slovenia?

Predstavitev
   Informacije
   Prikaz naselij, vrhov, rek in gradov
   Test
   Minula tekmovanja

Tekmovanje
   Registracija
   Obvestila z E-pošto
   Vrstni red
   Vrstni red na šoli
   Vrstni red po razredih

Sponzorji
   Avtera d.o.o.
   Založba Pasadena
   Logika d.o.o.
   Založba Math d.o.o.
   Založba Amalietti

Diplome in Nagrade

Začni tekmovati

 

15.tekmovanje - kraji, gore, reke, gradovi

 

Presentation
   Informations
   Show towns, mountains, rivers and castles
   Test
   Competitions in the past

Competition
   Registration
   Mailing list
   Start competition
   Results

Sponsors
   Avtera d.o.o.
   Založba Pasadena
   Logika d.o.o.
   Založba Math d.o.o.
   Založba Amalietti

Diplomas and Awards

            
Avtorja:
Izidor Hafner, Tomislav Žitko
Zanimive povezave:
Program za satelitsko navigacijo
Planinec.si - Planinske pohodniąke poti